B.L.H. Trading Company Limited

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ให้บริการน้ำดื่มสำหรับประชาชนทั่วไปฟรี

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเวชภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ ได้ให้บริการน้ำดื่มสำหรับประชาชนทั่วไปฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะน้ำดื่มขาดแคลนอันเป็นผลสืบเนื่องจากน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 โดยติดตั้งหัวจ่ายน้ำดื่มพร้อมถังพักน้ำซึ่งจะเติมน้ำดื่มให้เต็มไว้ตลอด ที่บริเวณหน้าโรงงาน ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ โดยน้ำที่ให้บริการผ่านกระบวนการทำให้สะอาดและบริสุทธิ์ (มาตรฐานสำหรับผลิตยา) ใช้ดื่มได้อย่างปลอดภัย ให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น. จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปรกติ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn