B.L.H. Trading Company Limited

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด และบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 4 เป็นมูลค่ารวมจำนวน 28,000 บาท เพื่อสมทบในการจัดถุงยังชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเครือข่ายของมูลนิธิสายเด็ก 1387

คุณพงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด พร้อมด้วย คุณสุภัคพร พงษ์พันธุ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้ประสานงานโครงการฯ เป็นตัวแทนของเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด และบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 4 เป็นมูลค่ารวมจำนวน 28,000 บาท เพื่อสมทบในการจัดถุงยังชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเครือข่ายของมูลนิธิสายเด็ก 1387

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn