B.L.H. Trading Company Limited

มิถุนายน 12, 2021

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด และบริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 4 เป็นมูลค่ารวมจำนวน 28,000 บาท เพื่อสมทบในการจัดถุงยังชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเครือข่ายของมูลนิธิสายเด็ก 1387

คุณพงศ์วรุตม์ ปังศรีวงศ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เกษมกิจ จำกัด พร้อมด้วย คุณสุ

อ่ายต่อ »

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จำกัด และ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริจาคยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 1,207,709 บาทเพื่อผู้ป่วยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้สมาคมไทย-พม่า เพื่อมิตรภาพ

ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ (คนที่ 7 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด, พงศ์วรุตม์ 

อ่ายต่อ »

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนจัดส่งอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนจัดส่งอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์แก่ แพทย์ เภ

อ่ายต่อ »

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริจาคสิ่งของให้กับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 บริษัทฯ บริจาค รถจักรยาน  ชุดเครื่องนอน และ แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดล้า

อ่ายต่อ »

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์และสนับสนุนอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ กรมควบคุมโรค

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ พร้อมสนับสนุนอาหารแก่บุคลากรทางการแพ

อ่ายต่อ »

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีความห่วงใยพี่น้องชาวชุมชนคลองตาหนู

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มีความห่วงใยพี่น้องชาวชุมชนคลองตาหนูทุก ๆ ครัวเรือนในสถา

อ่ายต่อ »

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนบริจาคแอลกอฮอล์แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ธรรม

อ่ายต่อ »

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนบริจาคเแอลกอฮอล์ ให้แก่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนบริจาคแอลกอฮอล์ ให้แก่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

อ่ายต่อ »